Các nguyên nhân gây đau lưng là gì? Lời phân tích thấu đáo của Chuyên gia Vũ Thị Khánh Vân


15:43 - 09/12/2018
Có nhiều nguyên nhân gây đau lưng. Đau lưng có thể do yếu tố gia đình: Như chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt của người nhà trong gia đình hoặc một số nghề nghiệp phải đứng nhiều. Để hiểu rõ hơn, video trên đây Chuyên gia Vũ Thị Khánh Vân sẽ giải đáp.
Copyright © 2012. Cotthoaivuong.vn